လှည်းတန်း ဆိုင်ခွဲ ( ရန်ကုန် )

လှည်းတန်း ဆိုင်ခွဲ ( ရန်ကုန် )
လှည်းတန်း ဆိုင်ခွဲ ( ရန်ကုန် )
လှည်းတန်း ဆိုင်ခွဲ ( ရန်ကုန် )
လှည်းတန်း ဆိုင်ခွဲ ( ရန်ကုန် )
လှည်းတန်း ဆိုင်ခွဲ ( ရန်ကုန် )

Address

အမှတ် (၁၀၁)၊ ရန်ကုန် အင်းစိန်လမ်း၊ (စံရိပ်ငြိမ်ဂမုန်းပွင့်နဲ့ မျက်နှာချင်းဆိုင်)၊ ကမာရွတ်မြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့။​

Phone Number

09 959 542 155​

Open Times

09:00 - 20:00

လှည်းတန်း ဆိုင်ခွဲ ( ရန်ကုန် ) မှာရှိသည့် designer များ