လမ်းမတော်ဆိုင်ခွဲ ( ရန်ကုန် )

လမ်းမတော်ဆိုင်ခွဲ ( ရန်ကုန် )
လမ်းမတော်ဆိုင်ခွဲ ( ရန်ကုန် )
လမ်းမတော်ဆိုင်ခွဲ ( ရန်ကုန် )

Address

အမှတ်(၈၀၉)၊ ၁၁ လမ်းနှင့် မဟာဗန္ဓုလလမ်းထောင့်၊ လမ်းမတော်မြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့။​

Phone Number

09 978 562 888​

Open Times

09:00 - 21:00

လမ်းမတော်ဆိုင်ခွဲ ( ရန်ကုန် ) မှာရှိသည့် designer များ