မနော်ဟရီ ဆိုင်ခွဲ (မန္တလေး)

မနော်ဟရီ ဆိုင်ခွဲ (မန္တလေး)
မနော်ဟရီ ဆိုင်ခွဲ (မန္တလေး)
မနော်ဟရီ ဆိုင်ခွဲ (မန္တလေး)
မနော်ဟရီ ဆိုင်ခွဲ (မန္တလေး)
မနော်ဟရီ ဆိုင်ခွဲ (မန္တလေး)
မနော်ဟရီ ဆိုင်ခွဲ (မန္တလေး)
မနော်ဟရီ ဆိုင်ခွဲ (မန္တလေး)
မနော်ဟရီ ဆိုင်ခွဲ (မန္တလေး)

Address

၅၄လမ်းနဲ့၁၁၀(မနော်ဟရီ)လမ်းထောင့် ၊မန္တလေးမြို့၊

Phone Number

09956903344

Open Times

09:00 - 20:00

မနော်ဟရီ ဆိုင်ခွဲ (မန္တလေး) မှာရှိသည့် designer များ